Views
8 months ago

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Croato

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Croato

Vodič o propisima za

Vodič o propisima za korišćenje bežičnih LAN mreža (samo za modele koji imaju ugrađene funkcije za bežične LAN mreže) Bežične LAN mreže – informacije o propisima Predviđeno je da proizvod sa bežičnom LAN mrežom bude radio uređaj, koji koristi neki od standarda IEEE 802.11a/b/g/n/ac (nacrta). Za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/n (5 GHz) za bežične LAN mreže U zavisnosti od modela, funkcija bežične LAN mreže koja je ugrađena u ovaj proizvod sme da se koristi samo u sledećim zemljama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Češka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Srbija, Švajcarska, Švedska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Uslovi za korišćenje Za sve modele osim VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 i VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N Predviđeno je da se ova oprema koristi tako da razdaljina između LCD ekrana i korisnika bude veća od 15 mm. Za VAIO Tap 11 SVT112, VAIO Tap 21 SVT212 i VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N Ova oprema je predviđena za korišćenje na razdaljini većoj od 15 mm od korisnika (isključujući: udove). Kada se koristi standard IEEE 802.11a/n za bežične LAN mreže, kanali u opsegu frekvencije od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz mogu da se izaberu samo za korišćenje u zatvorenom prostoru. Vlasnik objekta ili odgovorni predstavnici organizacije mogu da zabrane korišćenje bežične LAN tehnologije u nekim situacijama ili okruženjima, na primer, u avionima, u bolnicama ili u nekom drugom okruženju za koje se utvrdi ili pretpostavlja da bi mogućnost stvaranja smetnji u radu drugih uređaja ili usluga mogla da bude opasna. Ukoliko niste sigurni kakve se smernice primenjuju na korišćenje bežične LAN tehnologije u određenoj organizaciji ili okruženju, preporučljivo je da pre uključivanja zatražite dozvolu. Obratite se lekaru ili proizvođaču ličnih medicinskih uređaja (pejsmejkera, slušnih aparata itd.) u vezi sa eventualnim ograničenjima za korišćenje bežične LAN tehnologije. 78

Smetnje Ukoliko ova oprema izaziva smetnje u radu televizijskog prijemnika, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da otkloni smetnje tako što će preduzeti neke od sledećih mera: okretanje ili premeštanje prijemne antene, povećavanje razdaljine između predajnika i prijemnika, traženje pomoći od prodavca ili iskusnog majstora za radio/TV. Odricanje odgovornosti Kompanija Sony nije odgovorna za eventualne smetnje u radu radio i televizijskih uređaja, kao ni za druge nepoželjne posledice izazvane neodgovarajućim izborom kanala od strane korisnika. Otklanjanje smetnji izazvanih takvim neodgovarajućim izborom kanala je isključivo korisnikova odgovornost. RS 79