Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

NL Met

NL Met uitbreidingsapparatuur CD/MD-wisselaar Een CD of MD afspelen Druk op (SOURCE) tot de gewenste wisselaar wordt weergegeven. De CD/MD wordt afgespeeld. De weergave in het uitleesvenster wijzigen Telkens wanneer u tijdens het afspelen van een CD/MD op (DSPL) drukt, wordt de aanduiding in het uitleesvenster als volgt gewijzigd: $ Disc titel* 1 $ Track titel* 2 $ Klok ∗1 Als geen titel is ingevoerd voor de CD, wordt “NO Name” weergegeven in het uitleesvenster. Als er geen titel is opgegeven voor een MD, wordt “NO D.Name” weergegeven in het uitleesvenster. ∗2 Als geen titel is ingevoerd voor de track, wordt “NO T.Name” (geen track-naam) weergegeven in het uitleesvenster. Tip Als de titel van de MD te lang is, kunt u deze in het uitleesvenster laten verschuiven door achtereenvolgens op (SHIFT) en (1) (N) te drukken. De titel van een CD of MD automatisch verschuiven — Auto Scroll Als de titel van de MD of track langer is dan 10 tekens, wordt deze met de functie Auto Scroll automatisch verschoven als u op (DSPL) drukt. 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens herhaaldelijk op (2) (SET UP) totdat “A.␣ Scrl” wordt weergegeven. 2 Druk op (4) (n) om “A. Scrl on” te selecteren. 3 Druk op (SHIFT). U schakelt de functie Auto Scroll uit door in stap 2 hierboven “A. Scrl off” te selecteren. Weergeven van de opnamedatum van de huidige MD Druk tijdens weergave van de MD twee seconden op (DSPL). Ongeveer drie seconden lang wordt de opnamedatum van de track weergegeven. Een bepaalde track zoeken — Automatic Music Sensor (AMS) Druk tijdens afspelen op een van de zijden van (SEEK/AMS), voor elke track die u wilt overslaan. SEEK/AMS Een volgende track zoeken Een vorige track zoeken Een bepaald punt in een track zoeken — Handmatig zoeken Druk tijdens het afspelen op een van de zijden van (SEEK/AMS) en houd de toets ingedrukt. Laat de toets los zodra u de gewenste passage hebt bereikt. SEEK/AMS Vooruit zoeken Achteruit zoeken 18 Een disc zoeken op disc-nummer — Directe selectie van discs Druk op de voorkeuzetoets met het nummer van de gewenste disc. De gewenste disc in de huidige wisselaar wordt afgespeeld. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

Tracks gedeeltelijk weergeven — Intro scan U kunt de eerste 10 seconden van alle tracks op de huidige disc afspelen. 1 Druk tijdens weergave op (SHIFT) en druk vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE), tot “Intro” wordt weergegeven. 2 Druk op (4) (n) om “Intro on” te selecteren. De intro’s worden afgespeeld. 3 Druk op (SHIFT). U schakelt de functie Intro uit door in stap 2 hierboven “Intro off” te selecteren. Tracks herhaald afspelen — Herhaald afspelen U hebt de keuze uit: • Repeat 1 om een track te herhalen. • Repeat 2 om een disc te herhalen. • Repeat 3 om alle discs in de huidige wisselaar te herhalen wanneer u twee of meer wisselaars hebt aangesloten. Tracks in willekeurige volgorde afspelen — Shuffle play U kunt kiezen uit de volgende instellingen: • Shuf 1 speelt de tracks op de huidige disc af in willekeurige volgorde. • Shuf 2 speelt de tracks in de huidige wisselaar af in willekeurige volgorde. • Shuf 3 speelt alle tracks af in een willekeurige volgorde wanneer u twee of meer wisselaars hebt aangesloten. 1 Druk tijdens het afspelen op (SHIFT). Druk vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE), tot “Shuf” wordt weergegeven. 2 Druk herhaaldelijk op (4) (n) totdat de gewenste instelling wordt weergegeven. Shuffle play begint. z Shuf 1 z Shuf 2 z Shuf 3 3 Druk op (SHIFT). Shuf off Z U schakelt de functie Shuffle uit door in stap 2 hierboven “Shuf off” te selecteren. NL CD/MD-wisselaar 1 Druk tijdens het afspelen op (SHIFT). Druk vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE), tot “Repeat” wordt weergegeven. 2 Druk herhaaldelijk op (4) (n) totdat de gewenste instelling wordt weergegeven. De tracks worden herhaald afgespeeld. z Repeat 1 z Repeat 2 z Repeat 3 Repeat off Z 3 Druk op (SHIFT). U schakelt de functie Repeat uit door in stap 2 hierboven “Repeat off” te selecteren. 19 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)