Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

NL Een programma maken

NL Een programma maken — Programmageheugen (CD/MD-wisselaar met programmageheugen) U kunt de tracks die u wilt horen en de volgorde van afspelen van tevoren kiezen. Deze functie is onderverdeeld in programma 1 en programma 2. In elk programma kunt u maximaal 12 tracks vastleggen. U kunt de programma’s opslaan in het geheugen. 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Stand programma bewerken EQ SUR CD1 PGM edit 2 12 P1.‚3 “P 1” geeft aan dat Programma 1 is geselecteerd. Als de disc een titel heeft, wordt de stand Bank bewerken weergegeven. Druk op (3) (P.MODE) om “PGM edit” weer te geven. Als u programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Selecteer de gewenste track. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om een wisselaar te selecteren. 2 Druk op (SHIFT), en druk op een voorkeuzetoets om de disc te selecteren. 3 Druk op (SHIFT). 4 Selecteer de track door op een van de zijden van (SEEK/AMS) te drukken. 3 Druk even op (5) (ENTER). EQ EQ SUR DISC TRACK µ CD1 PGM edit 3 2 P1.‚2 SUR P1 PGM edit +Enter+ DISC TRACK 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om meer tracks in te voeren. 5 Zodra u klaar bent met het invoeren van tracks, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). 6 Druk op (SHIFT). Opmerkingen • “*Wait*” (wacht) wordt weergegeven in het uitleesvenster als het apparaat de gegevens uitleest of als er zich geen disc in de speler bevindt. • “*Mem full*” (vol) wordt weergegeven in het uitleesvenster als u probeert meer dan 12 tracks in een programma in te voeren. Het opgeslagen programma afspelen Het programmageheugen wordt niet gewijzigd als u de volgorde van de discs in de wisselaar wijzigt. U kunt de volgende instellingen selecteren: •PGM 1 om Programma 1 af te spelen. •PGM 2 om Programma 2 af te spelen. •PGM 1+2 om de Programma’s 1 en 2 af te spelen. 1 Druk op (SHIFT). 2 Druk herhaaldelijk op (3) (P.MODE) totdat “PGM” wordt weergegeven. 3 Druk herhaaldelijk op (4) (n) tot het gewenste programma wordt weergegeven. Het programma wordt afgespeeld. z PGM 1 z PGM 2 z PGM 1+2 4 Druk op (SHIFT). PGM off Z U schakelt de programmafunctie uit door in stap 3 hierboven “PGM off” te selecteren. Opmerkingen • Als u op een voorkeuzetoets drukt terwijl een programma wordt afgespeeld, wordt het programma onderbroken en wordt de geselecteerde disc afgespeeld. • Als er geen tracks zijn opgeslagen in het programmageheugen, wordt “NO Data” weergegeven. • Als een track die in het geheugen is geprogrammeerd niet in het magazijn aanwezig is, wordt deze track overgeslagen, en wordt de volgende track afgespeeld. • Als het magazijn geen enkele geprogrammeerde track bevat, of als de gegevens over geprogrammeerde tracks nog niet zijn geladen, wordt “Not Ready” weergegeven. 20 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

Het programma volledig wissen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Als de disc een titel heeft, wordt de stand Bank bewerken weergegeven. Druk op (3) (P.MODE) om “PGM edit” weer te geven. 2 Druk herhaaldelijk op (1) (N) totdat “DEL” wordt weergegeven. EQ Als u Programma 2 wilt wissen, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “PGM 2” wordt weergegeven. 3 Druk twee seconden op (5) (ENTER). EQ Alle geprogrammeerde tracks worden volledig gewist. 4 Als u klaar bent met het wissen van programma’s, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). 5 Druk op (SHIFT). Tracks aan het programma toevoegen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Als de disc een titel heeft, wordt de stand Bank bewerken weergegeven. Druk op (3) (P.MODE) om “PGM edit” weer te geven. Als u Programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Druk op (1) (N) of (4) (n) om naar de geheugenplaats te gaan waar u een track wilt invoegen Geheugenplaats track EQ SUR SUR SUR DEL PGM edit --PGM1-- P1 PGM edit NO data CD2 PGM edit 2 4 P1.‚3 DISC TRACK 3 Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS) om de track te selecteren die u wilt invoegen. 4 Druk even op (5) (ENTER) om de track in te voeren. De huidige track in deze geheugenplaats en de daarop volgende tracks schuiven een plaats op. Om meer tracks aan het programma toe te voegen, herhaalt u de stappen 2 tot en met 4. Opmerking Als alle 12 geheugenplaatsen zijn bezet, wordt de aanduiding “*Mem full*” in het uitleesvenster weergegeven. U kunt geen tracks meer toevoegen. 5 Als u geen tracks meer wilt toevoegen, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). 6 Druk op (SHIFT). Tracks in het programma wissen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Als de disc een titel heeft, wordt de stand Bank bewerken weergegeven. Druk op (3) (P.MODE) om “PGM edit” weer te geven. Als u Programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Druk op (1) (N) of (4) (n) tot de track die u wilt wissen wordt weergegeven in het uitleesvenster. Geheugenplaats track EQ De track die op dit moment is vastgelegd op geheugenplaats 6 van Programma 1. 3 Druk twee seconden op (5) (ENTER). Wanneer u een track uit een geheugenplaats verwijdert, schuiven de daarop volgende tracks een plaats omhoog om de ruimte op te vullen. EQ SUR SUR CD2 PGM edit 2 4 P1.‚6 DISC TRACK DEL PGM edit P1.‚6 DISC TRACK 4 Herhaal de stappen 2 en 3 als u meer tracks wilt verwijderen. 5 Als u het verwijderen van tracks wilt beëindigen, drukt u gedurende twee seconden op (3) (P.MODE). 6 Druk op (SHIFT). NL CD/MD-wisselaar 21 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)