Views
7 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

NL Een CD een naam geven

NL Een CD een naam geven — Disc-memo/Custom File (CD-wisselaar met de functie voor gebruikersbestanden) U kunt elke CD een eigen titel geven. U kunt per disc acht tekens gebruiken. U kunt vervolgens discs op titel zoeken en bepaalde tracks selecteren voor weergave (pagina 23). 1 Speel de CD af, en druk twee seconden op (LIST). EQ SUR CD1 ________ 4 2 1.13 2 Voer de gewenste tekens in. 1 Draai de keuzeknop in de richting van de wijzers van de klok om de gewenste tekens te selecteren. (A n B n C n ··· Z n 0 n 1 n 2 n ··· 9 n + n – n * n / n \ n > n < n . n _ ) EQ Als u de keuzeknop in de tegengestelde richting draait, verschijnen de tekens in omgekeerde volgorde. Als u na een teken een lege ruimte wilt invoegen, kiest u “_” (onderstreping). 2 Druk op (4) (n) zodra u het gewenste teken hebt gevonden. De knipperende cursor schuift een plaats op. EQ SUR SUR DISC TRACK DISC NAME CD1 S_______ 4 2 1.51 DISC TRACK CD1 S_______ 4 2 2.2‚ DISC TRACK DISC NAME DISC NAME Als u op (1) (N) drukt, zal de knipperende cursor naar links bewegen. 3 Herhaal voor het opgeven van de volledige titel de stappen 1 en 2. 3 Om terug te keren naar de gewone CDafspeelstand, drukt u twee seconden op (LIST). Tip U wist of corrigeert een titel door voor elk teken een “_” (onderstreping) in te voeren. Het CD-geheugen weergeven Druk tijdens het afspelen van de CD op (DSPL). EQ SUR CD1 SCHUBERT 4 2 3.59 DISC TRACK DISC NAME Telkens wanneer u tijdens het afspelen van een CD op (DSPL) drukt, verandert het uitleesvenster als volgt: Disc titel ˜ Klok Het CD-geheugen wissen 1 Druk op (SOURCE) om een CD-wisselaar te kiezen (bijvoorbeeld CD 2 of CD 3). 2 Druk twee seconden op (LIST). 3 Druk twee seconden op (DSPL). In het uitleesvenster worden “Delete” en het CD-geheugen weergegeven. 4 Selecteer met de keuzeknop de naam die u wilt wissen. 5 Druk twee seconden op (5) (ENTER). De titel is gewist. Herhaal indien gewenst stap 4 en 5. 6 Druk twee seconden op (LIST). De speler komt weer in de gewone CD afspeelstand. Een disc zoeken op naam — List-up (CD-wisselaar met de functie voor gebruikersbestanden of MD-wisselaar) Deze functie kan worden gebruikt voor discs met een eigen titel. Meer informatie over het toekennen van titels aan discs vindt u op onder “Een CD een naam geven.” 1 Druk even op (LIST). De naam die is gegeven aan de disc die nu wordt afgespeeld wordt weergegeven in het uitleesvenster. EQ SUR LST 4 SCHUBERT 5 BACH 22 2 Druk herhaaldelijk op (LIST) totdat de gewenste disc wordt weergegeven. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

3 Druk op (5) (ENTER) om de disc af te spelen. Opmerkingen • Druk op (DSPL) om het uitleesvenster uit te schakelen. Als de titel van een disc vijf seconden is weergegeven, wordt het standaard uitleesvenster weergegeven. • Tijdens het afspelen van een MD kunnen de namen van de tracks niet worden weergegeven. • Als er geen discs in het magazijn zijn, zal “NO Disc” in het uitleesvenster worden weergegeven. • Als een disc geen eigen naam heeft gekregen, wordt “********” in het uitleesvenster weergegeven. • Als de disc-gegevens niet zijn gelezen door de speler, wordt “?” in het uitleesvenster weergegeven. U laadt de disc door op de voorkeuzetoets te drukken en daarna de disc te kiezen die niet was geladen. • De informatie wordt uitsluitend in hoofdletters weergegeven. Het is mogelijk dat bepaalde letters (tijdens MD-weergave) niet beschikbaar zijn. Bepaalde tracks voor weergave uitkiezen — Bank/Custom File (CD-wisselaar met de functie voor gebruikersbestanden) Als de disc een titel heeft, kunt u de speler instellen voor het overslaan van bepaalde tracks, zodat uitsluitend de door u gewenste tracks worden weergegeven. 1 Druk terwijl de disc wordt afgespeeld op (SHIFT) en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). De stand Bank bewerken EQ SUR CD1 Bank edit 2 2 Play DISC TRACK Opmerking Als de disc geen naam heeft, wordt niet de stand Bank bewerken maar de stand Programma bewerken weergegeven. Houd (3) (P.MODE) twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de standaard weergave. 3 Herhaal stap 2 om de stand “Play” of “Skip” voor alle tracks in te stellen. 4 Druk twee seconden op (3) (P.MODE). De speler keert terug in de gewone CDafspeelstand. 5 Druk op (SHIFT). Opmerkingen • U kunt de stand “Play” en “Skip” instellen voor maximaal 24 tracks • Het is niet mogelijk om de stand “Skip” in te stellen voor alle tracks. Uitsluitend de uitgekozen tracks afspelen U kunt de volgende instellingen selecteren: • Bank on om alleen de tracks af te spelen met de instelling “Play.” • Bank inv (inverse, omkeren) om alleen de tracks af te spelen met de instelling “Skip.” 1 Druk tijdens de weergave op (SHIFT) en druk vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE) tot “Bank” wordt weergegeven. 2 Druk op (4) (n) om de gewenste stand te selecteren. z Bank on z Bank inv z Bank off EQ CD1 SCHUBERT SUR BANK Bank on Vanaf de eerstvolgende track is de functie Bank ingeschakeld. 3 Druk op (SHIFT). U schakelt deze functie uit door in stap 2 hierboven “Bank off” te kiezen. NL CD/MD-wisselaar 2 Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS) om het nummer van de track die u wilt overslaan te kiezen en druk op (5) (ENTER). EQ SUR CD1 Bank edit 2 4 Skip DISC TRACK De aanduiding verandert van “Play” (spelen) naar “Skip” (overslaan). Als u terug wilt gaan naar “Play,” drukt u nogmaals op (5) (ENTER). 23 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)