Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

NL 24 DSP (XDP-U50D) Met

NL 24 DSP (XDP-U50D) Met de XDP-U50D (los verkrijgbaar) De los verkrijgbare XDP-U50D maakt het mogelijk om effect toe te voegen aan het geluidsbeeld van de gekozen geluidsbron. Een surround-stand kiezen U kunt de surround-stand kiezen die het beste past bij de geluidsbron. De volgende standen bootsen diverse geluidsbeelden na, waarbij het mogelijk is het gevoel van een live-concert op te roepen. Surround menu HALL Concertzaal JAZZ Jazzclub DISCO Disco THEATER Bioscoop PARK Open ruimte LIVE Live-concert OPERA Muziektheater CHURCH Kerk of kapel met veel galm STADIUM Openluchtconcert in een stadion CELLAR Kelder met veel galm DEFEAT Normale weergave zonder DSP-effecten 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot “SUR” wordt weergegeven. EQ SUR SUR -DEFEAT- 3 Draai de keuzeknop om het gewenste surround-menu te selecteren. De surround-effecten worden volgens de volgorde in het menu weergegeven. Na ruim drie seconden zal het uitleesvenster in de gewone weergavestand terugkeren. Het effectniveau instellen 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk twee seconden op (SOUND). EQ 3 Draai de keuzeknop om het gewenste surround-menu te selecteren. SUR 4 Druk op (4) (n). SUR 5 Draai de keuzeknop om het gewenste niveau te selecteren. U kunt het niveau instellen van 0 tot 100%. Een hoger niveau leidt tot een sterker surround-effect. SUR SUR EQ EQ EQ SUR -DEFEAT- SUR HALL SUR Effect 8‚% SUR Effect 3‚% 6 Druk twee seconden op (SOUND). Het surround-effect voor CD’s opslaan —Digital Signal Processor (DSP) gebruikersbestand (CD-wisselaar met een functie voor gebruikersbestanden) Het is mogelijk om een gewenst geluidseffect voor een disc te op te slaan, zodat bij het afspelen van de disc automatisch het juiste surround-menu wordt ingesteld. (Uitsluitend als u de disc een naam geeft met de functie Custom File). 1 Druk twee seconden op (LIST). 2 Druk op de (LIST) toets tot het surround-menu verschijnt. DSP gebruikersbestandfunctie EQ SUR CD1 -DEFEAT- 2 4 11.‚3 DISC TRACK Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

3 Draai de keuzeknop om het gewenste surround-menu te selecteren. 4 Druk twee seconden op (LIST). Na het instellen van het effect zal het uitleesvenster teruggaan naar de gewone afspeelstand. De disc afspelen met het opgeslagen surround menu 1 Druk op (SHIFT) en druk vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE) tot “D.File” wordt weergegeven. 2 Druk op toets (4) (n) om in te stellen op “D.File on.” Na vijf seconden zal het uitleesvenster teruggaan in de gewone afspeelstand. 3 Druk op (SHIFT). Om de weergave van de disc met het vastgelegde akoestiekpatroon te stoppen, stelt u in stap 2 hierboven in op “D.File␣ off.” Het opgeslagen surround-effect wijzigen Plaats de disc waarvan u de surround-instelling wilt wijzigen en volg de aanwijzingen onder “ Het surround-effect voor CD’s opslaan.” Het opgeslagen surround-effect wissen Kies in stap drie van “Het surround-effect voor CD’s opslaan” de stand “DEFEAT.” De luisterpositie kiezen U kunt een bepaalde vertraging instellen voor de geluidsweergave. Het is mogelijk om een natuurlijk geluidsbeeld na te bootsen, zodat een luisteraar op elke positie in de auto het gevoel krijgt midden in het geluid te zitten. 1 3 2 Uitleesvenster LP1 All LP2 Front LP3 Front R LP4 Front L LP5 Rear Centrum van het geluidsbeeld Gewone instelling (1 + 2 + 3) Voorin (1 + 2) Rechts voor (2) Links voor (1) Achterin (3) 1 Druk even op (SOUND) tot “LP1” wordt weergegeven. EQ SUR LP1 All 2 Draai de keuzeknop om de gewenste luisterpositie te selecteren. De luisterposities worden weergegeven volgens de volgorde in de tabel. Na drie seconden gaat het uitleesvenster terug naar de gewone afspeelstand. De luisterpositie instellen 1 Druk twee seconden op (SOUND). 2 Draai de keuzeknop om de gewenste luisterpositie te selecteren. NL DSP 3 Druk op (4) (n). EQ SUR LP1 L R 4 Draai de keuzeknop om het centrum van het geluidsbeeld naar links of naar rechts te verplaatsen. Leg vervolgens het ingestelde centrum van het geluidsbeeld vast. Het centrum wordt naar L (links) verplaatst Het centrum wordt naar R (rechts) verplaatst Lees verder op de volgende bladzijde n 25 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)