Views
7 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Plaats van de

Plaats van de bedieningsorganen OPEN SOUND SEEK/AMS OFF DSPL LIST SOURCE TIR AF/TA RELEASE SHIFT SET UP P.MODE ENTER BTM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NL Zie de aangegeven pagina’s voor meer informatie. 1 SOURCE-knop (keuze geluidsbron) 6, 9, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 27 2 SOUND-knop 16, 24, 25, 26, 27 3 Keuzeknop (volume/bas/hoge tonen/ balans/fader-instelling) 5, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 27 4 RESET-knop (aan de voorzijde van de speler, achter het frontpaneel) 4 5 OFF-knop 4, 6 6 Uitleesvenster 7 TIR-knop 13, 14 8 DSPL-knop (instelling uitleesvenster) 6, 10, 18, 22 9 Ontvanger voor los verkrijgbare draadloze afstandbediening !º OPEN/6 (eject)-knop 6 !¡ LIST-knop Disc–memo 22 DSP gebruikersbestand 24, 25 List-up 22, 23 RDS-programma 14 ! SEEK/AMS-knop (zoeken/Automatic Music Sensor/handmatig zoeken) 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23. !£ RELEASE-knop (losmaken frontpaneel) 4, 29 !¢ SHIFT-knop BTM 9, 12 P.MODE 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 25 SET UP 5, 15, 17, 18, 27 !∞ Tijdens radioweergave: Voorkeuzetoetsen 9 Tijdens afspelen CD/MD: Knop directe disc-keuze 18 !§ POWER SELECT-schakelaar (bevindt zich aan de onderzijde van de speler) Zie “POWER SELECT-schakelaar” in de gebruiksaanwijzing voor Montage/ Aansluitingen. ! DIGITAL/ANALOG-schakelaar (bevindt zich aan de onderzijde van de speler) Zie “DIGITAL/ANALOG-schakelaar” in de gebruiksaanwijzing voor Montage/ Aansluitingen. !• AF/TA-knop 11, 12, 13 Vergeet niet, als u de stand van schakelaar !§ en ! heeft veranderd, na het weer aansluiten van de stroom op de terugsteltoets te drukken. 30 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

+ Draadloze afstandsbediening (RM-X41, los verkrijgbaar) OFF DIR SOURCE – = MODE SEEK + AMS + – REW PRESET DISC + FF – SOUND MUTE SEL DSPL De knoppen op de afstandbediening hebben dezelfde functies als de knoppen op het apparaat. 1 OFF-knop 2 DIR-knop (DIR) werk niet op dit apparaat. 3 SOURCE-knop 4 SEEK/AMS-knop 5 PRESET/DISC-knop Handmatig zoeken en afstemmen zijn met de afstandsbediening niet mogelijk. 6 MUTE-knop 7 (–) (+)-knoppen 8 DSPL-knop 9 SOUND-knop NL Overige informatie Als de schakelaar POWER SELECT in stand B staat, kan de speler niet met de draadloze afstandsbediening worden bediend, tenzij u eerst op de knop (SOURCE) van de speler drukt, of tenzij u de speler inschakelt door het plaatsen van een CD. 31 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)