Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Välja avlyssningsläge

Välja avlyssningsläge Du kan välja den tid det tar för ljudet att nå lyssnarna från högtalarna. Det är möjligt att simulera ett naturligt ljudfält så att en åhörare kan känna som om han satt i centrum av ljudfältet oberoende var han sitter i bilen. 5 Tryck på (4) (n). EQ SUR LP1 R 6 Vrid på ratten när du vill justera ljudfältets centrum framåt eller bakåt. F Ljudbilden flyttas bakåt (R). 1 3 2 Teckenfönstret LP1 All LP2 Front LP3 Front R LP4 Front L LP5 Rear Ljudfältscentrum Normal inställning (1 + 2 + 3) Främre delen (1 + 2) Längst fram till höger (2) Längst fram till vänster (1) Bakre delen (3) Ljudbilden flyttas framåt (F). 7 Tryck på (SOUND) i två sekunder. När effektinställningen är klar, visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret. Justera uttoningen (FAD) S 1 Tryck på (SOUND) lätt tills “LP1” visas. EQ SUR LP1 All 2 Vrid på ratten när du vill välja önskat avlyssningsläge. Avlyssningslägena visas i den ordning som visas i tabellen. Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning. Välja avlyssningsläge 1 Tryck på (SOUND) i två sekunder. 2 Vrid på ratten när du vill välja önskat avlyssningsläge. 3 Tryck på (4) (n). När DSP-läget är på sänks volymen på ljudet från den bakre högtalaren automatiskt för att förbättra effektiviteten på lyssningslägets inställning. Om du vill höja volymen på den bakre högtalaren, justerar du uttoningen. 1 Följ steg 1 till 3 av “Välja ett surroundläge” på sidan 22. 2 Tryck på (SOUND) lätt tills “FAD” visas. 3 Vrid på ratten när du vill justera uttoningen. Sänker volymen i den bakre högtalaren Ökar volymen i den bakre högtalaren Efter fem sekunder återgår teckenfönstret till normala läget vid uppspelning. EQ SUR LP1 L R 4 Vrid på ratten när du vill justera ljudfältets centrum åt höger eller vänster. Ställ sedan in ljudfältets centrum. Ljudbilden flyttas åt vänster (L). Ljudbilden flyttas åt höger (R). 24 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Justera volymen på subwoofern 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 2 Tryck på (SOUND) flera gånger tills “SUB” visas. 3 Vrid på ratten när du vill justera volymen. Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning. Justera frekvensen på subwoofern Om du vill att de anslutna subwoofrarnas egenskaper ska stämma överens kan du klippa av den oönskade höga och mellanhöga frekvensen på ljudsignalerna som går in i subwoofen. Genom att ställa in klipp av frekvensen på subwoofern återges bara låga frekvenssignaler så att ett tydligare ljud kan skapas. Justera volymen på basen och diskanten Du kan justera volymen på basen och diskanten så att det låter bra i bilen. 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 2 Tryck på (SOUND) flera gånger tills “BAS” eller “TRE” visas. 3 Vrid på ratten när du vill justera volymen. Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning. Justera övergångsfrekvens Du kan justera övergångsfrekvensen för basen och diskanten.. Övergångsfrekvens Nivå Klipp av frekvens Frekvens (Hz) S DSP 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 62␣ 125␣ 198 Frekvens (Hz) 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 2 Tryck på (SOUND) i två sekunder. 3 Tryck på (SOUND) flera gånger tills “SUB” visas. EQ SUR SUB C.off125Hz 4 Vrid på ratten när du vill justera önskad klipp-av-frekvens. Gränsfrekvensen ändras i teckenfönstret. 2 Tryck på (SOUND) i två sekunder. 3 Tryck på (SOUND) flera gånger tills “BAS” eller “TRE” visas. Justeringsläge för bas EQ Justeringsläge för diskant EQ SUR SUR BAS TRE 314 Hz 3.1kHz forts på nästa sida n 5 Tryck på (SOUND) i två sekunder. När frekvens-inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala läget för uppspelning. 25 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)