Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Felsökning Följande

Felsökning Följande kontroll löser de flesta problem som kan uppkomma på enheten. Innan du går igenom checklistan nedan, ska du läsa anslutnings- och driftsinformationen. Allmänt Fel Ljudbortfall Innehållet i minnet har raderats. Information visas inte i teckenfönstret. Orsak/Åtgärd •Vrid på ratten medurs när du vill justera volymen. •Ställ in uttoningskontrollen i mittläget för 2-högtalarsystemet. • Stömkabeln eller batteriet har kopplats ifrån. • Reset-knappen har trycks in. n Lagra i minnet igen. Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. Se “Rengöra anslutningarna” (sidan 27). S CD/MD-uppspelning Fel En skiva kan inte laddas. Uppspelning påbörjas inte. En skiva tas ur automatiskt. Reglagen fungerar inte. Ljudbortfall på grund av vibrationer. Orsak/Åtgärd •En annan CD har redan laddats in. • En CD har satts in upp och ned eller åt fel håll (MD). Defekt skiva (MD) eller dammig (CD). Temperaturen överstiger 50°C. Tryck på RESET-knappen. • Enheten har installerats i en vinkel över 20°C. • Enheten har inte installerats på en stabil plats i bilen. Radiomottagning Fel Det går inte att förinställa en radiokanal. Den automatiska sökningen fungerar inte. “STEREO”-indikatorn blinkar. Orsak/Åtgärd • Lagra rätt frekvens. • Utsändningen är för svag. Utsändningen är för svag. n Använd manuell sökning. •Ställ in frekvensen exakt. •Utsändningssignalen är för svag. n Ställ in i Mono läge (sidan 9). RDS-funktioner Fel En sökning påbörjas efter några sekunders lyssning. Inga trafikmeddelanden tas emot “NONE” visas. Orsak/Åtgärd Kanalen är inte en TP-kanal eller har en svag signal. n Tryck på (AF/TA) för att gå in i “AF TA off”-läge. • Aktivera “TA.” • Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att den är TP. n Ställa in en annan kanal. Kanalen anger inte programtyp. 32 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

DSP-funktioner Fel Avsaknad av ljud, eller endast svagt ljud. Orsak/Åtgärd Volymen i de bakre högtalarna kan ha sänkts automatiskt för att maximera effekten på avlyssningen. n Vrid på ratten medurs när du vill justera balansen. Högtalarbalansen kan ställas in separat för DSP-på-läge och DSP-av-läge (sidan 24). Fel visas (med valfri CD/MD-växlare ansluten) Följande indikeringar blinkar ungefär fem sekunder och larm hörs. Teckenfönster NO Mag NO Disc Error * 1 * Blank 1 Push reset Not ready High temp Orsak Skivmagasinet har inte satts in i CD/ MD-växlaren. Någon skiva har inte satts in i CD/ MD-växlaren. En CD är smutsig eller har satts in upp och ned.* 2 En MD kan inte återspelas pga av något fel.* 2 Inga spår har spelats in på en MD.* 2 CD/MD-växlaren kan inte användas pga något fel. Locket på MD-växlaren är öppet eller MD-skivorna har inte satts i på rätt sätt. Den omgivande temperaturen är högre än 50°C. * 1 När ett fel uppstår under uppspelning, visas inte numret på MD:n eller CD:n i fönstret. * 2 Numret på skivan i magasinet som orsakat felet visas i teckenfönstret. Lösning Sätt i skivmagasinet med skivorna i CD/MC-växlaren. Ta ut magasinet och sätt i skivorna i CD/MD-växlaren. Rengör och sätt i CD:n korrekt. Sätt i en annan MD. Spela upp ett spår på en MD. Tryck på RESET-knappen på enheten. Stäng locket eller sätt i MD-skivorna på rätt sätt. Vänta tills temperaturen sjunker under 50°C. Om ovannämnda lösningar inte hjälper dig att förbättra situationen, ta kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare. S Ytterligare information 33 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)