Views
6 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

CD-speler Een CD

CD-speler Een CD beluisteren Druk op (OPEN) en plaats de CD. De zijde met het label omhoog Een bepaald punt in een track zoeken — Handmatig zoeken Houd tijdens het afspelen een van de zijden van (SEEK/AMS) ingedrukt. Laat de knop los zodra u de gewenste passage hebt gevonden. SEEK/AMS Vooruit zoeken Terug zoeken Opmerking Als tijdens het zoeken “ ” of “ ” in het uitleesvenster verschijnt, hebt u het begin of het einde van de CD bereikt en kunt u niet verder zoeken. NL 6 Automatisch wordt het bedieningspaneel gesloten en wordt de CD afgespeeld. Als er al een CD is geplaatst, drukt u herhaaldelijk op (SOURCE), totdat de aanduiding “CD” wordt weergegeven. Er is al een CD geplaatst Opmerking Gebruik voor het afspelen van 8 cm CD-singles de optionele Sony compact disc single adapter (CSA-8). Functie Druk op Afspelen stoppen (OFF) De CD uitwerpen (OPEN) De klok weergeven Telkens wanneer u op (DSPL) drukt, wordt de weergave van de klok afwisselend in- of uitgeschakeld. Een bepaalde track zoeken — Automatic Music Sensor (AMS) Druk tijdens het afspelen even op een van de zijden van (SEEK/AMS). SEEK/AMS EQ SUR CD 5 2.15 TRACK Track-nummer Verstreken speeltijd Een volgende track zoeken Een vorige track zoeken Een CD op diverse wijzen weergeven U kunt CD’s op diverse wijzen weergeven: • Intro (Intro Scan) maakt het mogelijk om de eerste 10 seconden van alle tracks weer te geven. • Repeat (Repeat Play) herhaalt de huidige track. • Shuf (Shuffle Play) speelt alle tracks in willekeurige volgorde. 1 Druk op (SHIFT). Elke keer dat u op (SHIFT) drukt, worden alleen de items die u kunt selecteren, weergegeven. 2 Druk herhaaldelijk op (3) (P.MODE), tot de gewenste afspeelwijze wordt weergegeven. Elke keer dat u op (3) (P.MODE) drukt, worden de keuzemogelijkheden als volgt gewijzigd: Intro n Repeat n Shuf n PGM EQ SHIFT SET UP 3 Druk op (4) (n) om “on” te kiezen. EQ SUR SUR Het afspelen begint. P.MODE 1 2 3 4 5 CD Intro off CD Intro on INTRO Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

4 Druk op (SHIFT). Kies “off” in stap 3 hierboven als u wilt terugkeren naar de standaard afspeelmodus. Een programma instellen — CD-programmageheugen Door een programma te maken, kunt u de tracks in de door u gewenste volgorde afspelen. U kunt twee programma’s maken: Programma 1 en Programma 2. Elk programma kan maximaal 12 tracks bevatten. De programma’s kunnen in het geheugen worden opgeslagen. 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). EQ “P 1” geeft aan dat Programma 1 is geselecteerd. Als u Programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS), om de track te kiezen die u in het geheugen wilt invoeren. 3 Druk even op (5) (ENTER). EQ EQ SUR SUR SUR CD PGM edit 12 P1.‚3 TRACK P1 PGM edit +Enter+ µ CD PGM edit 2 P1.‚2 TRACK Opmerkingen • “*Wait*” in het uitleesvenster geeft aan dat de ingevoerde gegevens nog niet zijn ingelezen in het geheugen. • “*Mem full*” in het uitleesvenster geeft aan dat u meer dan 12 tracks tegelijk in een programma probeert in te voeren. Het opgeslagen programma afspelen U hebt de keuze uit: • PGM 1 om Programma 1 af te spelen. • PGM 2 om Programma 2 af te spelen. • PGM 1+2 om Programma 1 en 2 af te spelen. 1 Druk op (SHIFT). 2 Druk herhaaldelijk op (3) (P.MODE) totdat “PGM” wordt weergegeven. 3 Druk herhaaldelijk op (4) (n) tot het gewenste programma wordt weergegeven. Het programma wordt afgespeeld. Programma 1 weergeven EQ µ Programma 2 weergeven EQ µ Programma 1 en 2 weergeven EQ µ Normale weergave EQ SUR SUR SUR SUR CD PGM 1 CD PGM 2 CD PGM 1+2 CD PGM off PGM1 PGM 2 PGM1+ 2 NL CD-speler 4 Als u meer tracks wilt opgeven, herhaalt u stap 2 en 3. 5 Nadat u alle gewenste tracks hebt ingevoerd, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). 6 Druk op (SHIFT). 4 Druk op (SHIFT). Als u wilt terugkeren naar de standaard afspeelmodus, kiest u “PGM off” in stap 3 hierboven. Opmerking Als geen enkel nummer in het programma is vastgelegd, zal de aanduiding “NO Data” in het uitleesvenster worden weergegeven. 7 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)