Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

S 12 Förinställa

S 12 Förinställa RDS-kanalerna med AF och TA data När du förinställer RDS-kanalerna, lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver sätta på AF och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja olika inställningar (AF, TA eller båda två) för en förinställd kanal, eller samma inställning för alla förinställda kanaler. Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler. 1 Välja ett FM-band genom att trycka på (SOURCE). 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen “AF on”, “TA on” eller “AF TA on” (för både AF och TA-funktioner). Observera: om du väljer “AF TA off” lagras inte bara RDS-kanalerna, utan också de som inte är-RDS-kanaler. 3 Tryck på (SHIFT) och sedan på (6) (BTM). 4 Tryck på (SHIFT). Förinställa olika inställningar för alla förinställda kanaler 1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal. 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen “AF on”, “TA on” eller “AF TA on” (för både AF och TA-funktioner). 3 Tryck på den önskade förinställda nummerknappen i två sekunder tills ett pip hörs. Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler. Tips Om du vill ändra på de förinställda AF och/eller TAinställningarna efter det att du har ställt in den förinställda kanalen, kan detta göras genom att stänga av/ sätta på AF- eller TA-funktionen. Spela in trafikmeddelanden — TIR-funktionen (Traffic Information Replay) Det är möjligt att spela in trafikinformation för senare lyssning till de senast sända trafikmeddelandena. Varje gång ett trafikmeddelande påbörjas, spelar enheten automatiskt in detta. Enheten kan lagra upp till 8 trafikmeddelanden. Om inspelningen överstiger åtta minuter, uppdateras de inspelade meddelandena så att du alltid har tillgång till den senaste informationen. Efter inkoppling av inspelning av trafikinformation TIR slås radion på automatiskt varefter upp till två timmars inspelning av trafikmeddelanden sker före och efter ett förvalt klockslag. Förinställa tiden och kanalen 1 Tryck på (TIR) i två sekunder tills “TIR” tänds i teckenfönstret. 2 Tryck på (4) (n) flera gånger tills “TIR on” tänds. EQ 3 Tryck på (TIR) flera gånger tills tiden visas. EQ SUR SUR TIR TIR on TIR 7:‚‚ BBC 1 FM 1 Ställ in timmarna genom att rotera ratten. EQ 2 Tryck på (4) (n) tills siffran som visar minuter blinkar. EQ SUR SUR TIR 1‚:‚‚ BBC 1 FM TIR 1‚:‚‚ BBC 1 FM 3 Ställ in minuterna genom att rotera ratten. EQ SUR TIR 1‚:1‚ BBC 1 FM Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

4 Tryck på (TIR). 5 Välj önskad kanal genom att trycka på den förinställda nummerknappen på valfri sida på (SEEK/AMS). EQ SUR TIR 1‚:1‚ BBC 1 FM 6 Tryck på (TIR) i två sekunder när du vill återgå till ursprunget. t tänds. 1 Tryck på (TIR) Det senaste trafikmeddelandet spelas tillbaka. Om du vill lyssna på de föregående, trycker du på (TIR) eller på + sidan på (SEEK/AMS). Om du vill återspela meddelandena, trycker du på - sidan på (SEEK/AMS). ”NO Data” visas om inget trafikmeddelande spelades in. 2 Tryck på (TIR) om du vill gå tillbaka till ursprungsprogrammet. Enheten sätts på automatiskt och befinner sig i standby-läge för trafikmeddelanden i fyra timmar (två timmar före och efter den förinställda tiden). När den inställda förvalsstationen inte sänder något trafikmeddelande, efter att sökning efter stationer som sänder trafikmeddelanden kopplats in, börjar radion att söka efter andra stationer som sänder trafikprogram TP. Avbryta TIR-funktionen Välja “TIR off” i steg 2 ovan. Tips • t och “TA” blinkar medan bilstereon spelar in ett trafikmeddelande. • Om enheten fortfarande inte kan hitta en TP-kanal, börjar den söka efter en var femte minut tills den hittar en. • Om du drar ut tändnyckeln när TIR-funktionen är på, blinkar “TIR on” och t några gånger. Observera • Enheten är också i standby-läge för trafikmeddelanden i två timmar efter det att du stängt av motorn, så länge TIR-funktionen är på. • Om du har en bilantenn, fälls den automatiskt ut varje gång enheten söker efter en kanal med trafikinformation. Om du har en manuell antenn, ser du till att antennen är fullt utfälld. • Kontrollera att inspelning av trafikinformation TIR kopplats ur när bilen inte ska användas under en längre tidsperiod för att spara på bilbatteriström. TIR AF/TA 8 9 10 Spela tillbaka de inspelade trafikmeddelandena t blinkar när det finns inspelade meddelanden som inte spelats upp än. Söka en kanal efter programtyp Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan. Observera I länder eller områden där EON-data inte sänds kan du bara använda denna funktion för kanaler som du redan har tagit emot någon gång. Programtyper Nyheter Aktuella händelser Information Sport Utbildning Drama Kultur Vetenskap Diverse Popmusik Rockmusik Populärmusik Lättare klassiskt Klassiskt Andra musiktyper Inte angiven Teckenfönster NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M.O.R. M LIGHT M CLASSICS OTHER M NONE Observera Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga. 1 Tryck på (LIST) under FM-mottagningen tills “PTY” visas i teckenfönstret. EQ SUR PTY INFO forts på nästa sida n S RDS 13 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)