Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

NL De TIR-functie

NL De TIR-functie annuleren Selecteer “TIR off” in stap 2 die hiervoor is beschreven. Tips • Terwijl het apparaat een verkeersuitzending opneemt, knipperen de aanduidingen t en “TA.” • Als de speler geen enkele TP-zender kan vinden, zal om de vijf minuten naar mogelijke TP-zenders worden gezocht totdat er een wordt gevonden. • Als u de contactsleutel uit het slot haalt terwijl de functie TIR is ingeschakeld, gaan “TIR on” en t een aantal malen knipperen. Opmerkingen • De speler blijft, zolang de TIR-functie is ingeschakeld, twee uur nadat u het contact van de auto hebt uitgeschakeld in de wachtstand voor verkeersinformatie. • Als de auto beschikt over een elektrische antenne, zal deze telkens worden uitgeschoven als de speler zoekt naar een zender met verkeersinformatie. Een niet-elektrische antenne dient volledig te zijn uitgeschoven. • Schakel de TIR funktie uit wanneer u de auto geruime tijd niet denkt te gebruiken, om onnodig uitputten van de accu te voorkomen. Opgenomen verkeersinformatie weergeven Als er opgenomen verkeersuitzendingen zijn die u nog niet hebt beluisterd, knippert de aanduiding t. 1 Druk op (TIR). De meest recente verkeersinformatie wordt weergegeven. U kunt eerdere verkeersinformatie beluisteren door te drukken op (TIR) of op de + zijde van (SEEK/AMS). Druk op de – zijde van (SEEK/AMS) om een bericht te herhalen. Als er geen verkeersinformatie is opgenomen verschijnt in het uitleesvenster de aanduiding “NO Data”. 2 Druk op (TIR) om terug te gaan naar het oorspronkelijke programma. Een station zoeken aan de hand van het programmatype U kunt het gewenste station zoeken door een van de volgende programmatypen te selecteren. Programmatypen Uitleesvenster Nieuws NEWS Actualiteiten AFFAIRS Informatie INFO Sport SPORT Educatieve programma’s EDUCATE Toneel DRAMA Cultuur CULTURE Wetenschap SCIENCE Diversen VARIED Populaire muziek POP M Rock-muziek ROCK M Middle of the Road-muziek M.O.R. M Licht klassiek LIGHT M Klassiek CLASSICS Ander type muziek OTHER M Niet opgegeven NONE Opmerking U kunt deze functie niet gebruiken in een aantal landen waar geen gegevens over PTY (selectie programmatype) beschikbaar zijn. 1 Druk op (LIST) tijdens FM-ontvangst totdat “PTY” in het uitleesvenster wordt weergegeven. EQ De aanduiding voor het huidige programmatype wordt weergegeven als het station de PTY-gegevens uitzendt. Als het ontvangen station geen RDS-station is of als de RDS-gegevens niet worden ontvangen, wordt “- - - - -” weergegeven. 2 Druk herhaaldelijk op (LIST) totdat het gewenste programmatype wordt weergegeven. De programmatypes verschijnen in dezelfde volgorde als in de voorgaande tabel. U kunt niet “NONE” (Niet opgegeven) opgeven om te zoeken. EQ SUR SUR PTY INFO PTY SPORT 14 Opmerking In de landen of regio’s waar geen EON-gegevens worden uitgezonden, kunt u deze functies alleen gebruiken voor de stations waarop u al eens hebt afgestemd. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

3 Druk op een van beide zijden van (SEEK/AMS). Er wordt gezocht naar een station dat het geselecteerde programmatype uitzendt. Wanneer het programma wordt gevonden, wordt het programmatype nogmaals vijf seconden weergegeven. “NO” en het programmatype worden vijf minuten lang knipperend weergegeven als het programmatype niet wordt gevonden. Vervolgens wordt het vorige station weer weergegeven. De klok automatisch instellen Met de CT-gegevens (Clock Time, kloktijd) van de RDS-uitzending wordt de klok automatisch ingesteld. 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens herhaaldelijk op (2) (SET UP) totdat “CT” wordt weergegeven. EQ 2 Druk herhaaldelijk op (4) (n) totdat “CT␣ on” wordt weergegeven. De klok is ingesteld. EQ SUR SUR Set up CT off Set up CT on 3 Druk op (SHIFT) om terug te keren naar het normale uitleesvenster. De CT-functie annuleren Selecteer “CT off” in stap 2 die hiervoor is beschreven. Opmerkingen • Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al wordt wel een RDS-station ontvangen. • Er kan verschil bestaan tussen de tijd van de CT-functie en de werkelijke tijd. Andere functies Werken met de bedieningssatelliet U bestuurt de bedieningssatelliet door op de knoppen te drukken en/of aan de bedieningselementen te draaien. U kunt de optionele apparatuur met de bedieningssatelliet besturen. Op de knop drukken (de knop SOURCE) (SOURCE) Telkens wanneer u op (SOURCE) drukt, wordt de bron als volgt gewijzigd: FM1 n FM2 n MW n LW n CD1 n CD2 n MD1 n MD2 Tip U kunt dit apparaat inschakelen door op de bedieningssatelliet op (SOURCE) te drukken. Het bedieningselement draaien (het bedieningselement SEEK/AMS) Draai even aan het bedieningselement en laat het los als u: • een bepaalde track op een CD wilt zoeken. Draai aan het bedieningselement en houd het in die positie om een bepaald punt in een track te zoeken. Laat het bedieningselement vervolgens los. De track wordt afgespeeld. Lees verder op de volgende bladzijde n NL RDS/Andere functies 15 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)