Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

5 Druk op (4) (n). EQ

5 Druk op (4) (n). EQ SUR LP1 R F Het volume van de subwoofer(s) instellen NL 6 Draai de keuzeknop om het centrum van het geluidsbeeld naar voren of naar achteren te verplaatsen. Het midden verschuift naar R (achter) Het midden verschuift naar F (voor) 7 Druk twee seconden op (SOUND). Na het voltooien van de effectinstellingen gaat het uitleesvenster terug naar de gewone afspeelstand. De fader instellen (FAD) Gewoonlijk wordt in de DSP-stand het volume van de achterste luidsprekers automatisch verlaagd om een betere instelling van de luisterpositie mogelijk te maken. Door de fader in te stellen kunt u het volume van de achterste luidsprekers verhogen. 1 Volg de stappen 1 tot en met 3 onder “Een surround-stand kiezen” (pagina 24). 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot “SUB” wordt weergegeven. 3 Draai de keuzeknop om het volume in te stellen. Na drie seconden gaat het uitleesvenster terug naar de gewone afspeelstand. De frequentie van de subwoofer(s) instellen U kunt de hoge en lage frequenties van het signaal naar de aangesloten subwoofer(s) aanpassen aan de specificaties van de subwoofer(s). Door het instellen van de afsnijdfrequentie (zie onderstaand diagram) bereikt u dat de subwoofer(s) uitsluitend lage frequenties doorgeven, waardoor een helderder geluidsbeeld ontstaat. Niveau Afsnijdfrequentie 2 Druk even op (SOUND) tot “FAD” wordt weergegeven. 3 Draai de keuzeknop om de fader in te stellen. Verlaagt het volume van de achterste luidsprekers Verhoogt het volume van de achterste luidsprekers Na drie seconden keert het uitleesvenster terug naar de gewone weergavestand. 62 125 198 Frequentie (Hz) 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk twee seconden op (SOUND). 3 Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot “SUB” wordt weergegeven. EQ SUR SUB C.off125Hz 4 Draai de keuzeknop om de gewenste afsnijdfrequentie te selecteren. De afsnijdfrequentie in het uitleesvenster verandert. 26 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

5 Druk twee seconden op (SOUND). Zodra de frequentie-instelling voltooid is keert het uitleesvenster terug naar de gewone weergavestand. Hoge en lage tonen instellen U kunt het volume van lage en hoge tonen aanpassen aan de akoestiek van uw auto. 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot “BAS” of “TRE” wordt weergegeven. 3 Draai de keuzeknop om het volume in te stellen. Na drie seconden gaat het uitleesvenster terug naar de gewone afspeelstand. De overgangsfrequentie instellen U kunt de overgangsfrequenties voor lage en hoge tonen instellen. Overgangsfrequentie Frequentie (Hz) 4 Draai de keuzeknop om de overgangsfrequentie in te stellen. De overgangsfrequenties veranderen als volgt: Lage tonen: 198 Hz n 250 Hz n 314 Hz* n 396 Hz Hoge tonen: 2,0 kHz n 3,1 kHz* n 4,0 kHz n 5,0 kHz * Standaardfrequentie 5 Druk twee seconden op (SOUND). Het uitleesvenster keert terug naar de gewone weergavestand. De verschillende programmabronnen beluisteren met de vastgelegde surround-instellingen — Last Sound Memory (LSM) U kunt het uitgangsniveau van de lijnuitgang wijzigen wanneer het geluid vervormd is. Het uitgangsniveau van de lijnuitgang wijzigen U kunt het uitgangsniveau van de lijnuitgang wijzigen wanneer het geluid vervormd is. NL DSP 1 Druk op de (SOURCE) toets om in te stellen op de gewenste geluidsbron (radio, CD of minidisc). 2 Druk twee seconden op (SOUND). 3 Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot “BAS” of “TRE” wordt weergegeven. Instelling lage tonen EQ SUR BAS 314 Hz 1 Druk op (SHIFT) en druk vervolgens op (2) (SET UP) tot “L.out” wordt weergegeven. 2 Druk op (4) (n) om de gewenste instelling te kiezen (–10 dB of –16 dB). 3 Druk op (SHIFT). Instelling hoge tonen EQ SUR TRE 3.1kHz 27 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)