Views
9 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Komma igång

Komma igång Återställa enheten Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du återställa enheten. Tryck på RESET-knappen med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna. Borttagen frontpanel Observera • Placera inte något på frontpanelens insida. • Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten. • Se retirar o painel enquanto o aparelho estiver ligado, a corrente desliga-se automaticamente para evitar danos nos altifalantes. • Om du bär frontpanelen med dig, kan du lägga den i det medföljande fodralet. • Utsätt inte frontpanelen för direkt solljus, värmekällor som tex varmluftstrummor och lämna den inte i en fuktig miljö. Lämna den aldrig på instrumentbrädan i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga drastiskt. Sätta fast frontpanelen Sätt fast frontpanelens A del till del B på enheten enligt bilden och tryck till tills det säger klick. S RESET-knappen Nedfälld front panel RESET-knappen B A Observera • När du slagit på strömmen eller återställt enheten bör du vänta ca 10 sekunder innan du sätter i skivan. Om du inte väntar 10 sekunder återställs inte enheten. • Genom att trycka på RESET-knappen raderas klockan och några memorerade funktioner. Ta bort frontpanelen Enhetens frontpanel kan tas bort för att förhindra att enheten stjäls. 1 Tryck på (OFF). 2 Tryck på (RELEASE) när du vill öppna frontpanelen och ta bort panelen genom att dra den mot dig. (OFF) Observera • Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten. • Tryck inte frontpanelen hårt mot enheten när du sätter fast den. Tryck fast den lätt mot enheten. • Tryck inte hårt eller bruka våld mot frontpanelens teckenfönster. Varningslarm Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, ljuder varningslarmet några sekunder (endast när POWER SELCTomkopplaren på enhetens undersida är inställd i läge A). TIR-indikator Om du drar ut tändnyckeln när TIRfunktionen är påkopplad, blinkar TIRindikatorn några gånger. 4 (RELEASE) TIR-indikator Mer information om TIR-funktionen får du om du läser “Spela in trafikmeddelanden” (sidan␣ 12). Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Förbereda vridkontrollen När du monterar vridkontrollen, sätter du fast etiketten enligt bilden nedan. Ställa klockan Klockan visar en 24 timmars digital tidsangivelse. DSPL SOUND LIST LIST SOUND DSPL Exempel: Ställ in klocka på 10:08 1 Tryck på (SHIFT) och sedan på (2) (SET UP). EQ SUR Set up Clock 1 Tryck på (4) (n). EQ SUR Set up 1:‚‚ Siffrorna för timmar blinkar. 2 Ställa in timmarna. Flytta bakåt bakåt Flytta framåt sig framåt EQ 3 Tryck på (4) (n). EQ SUR SUR Set up 1‚:‚‚ Set up 1‚:‚‚ S Komma igång Siffrorna för minuter blinkar. 4 Ställa in minuterna. Flytta bakåt bakåt Flytta framåt sig framåt EQ SUR Set up 1‚:‚8 2 Tryck på (SHIFT). EQ SUR 1‚:‚8 Klockan aktiveras. Observera Om POWER SELECT-omkopplaren på enhetens undersida är inställd i läge B, måste du slå på strömmen innan du ställer klockan. Tryck på (SOURCE) för att slå på strömmen. 5 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)