Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Observera • Du kan

Observera • Du kan välja läget “Play” och “Skip” för upp till 24 spår. • Du kan inte välja “Skip” för alla spår. Spela endast vissa spår Du kan välja: • Bank on när du vill spela spåren med inställningen “Play.” • Bank inv (Omvant) när du vill spela spåren med inställningen “Skip.” 1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (3) (P.MODE) flera gånger tills “Bank” visas. 2 Tryck på (4) (n) när du vill välja önskad inställning. z BANK on z BANK inv z BANK off DSP (XDP-U50D) Med valfri XDP-U50D ansluten Med den valfria XDP-U50D, kan du lägga till vissa effekter till ljudfältet i den aktuella källan. Välja ett surround-läge Du kan välja det surround-läge som passar bäst för källjudet. Följande lägen simulerar olika ljudfält så att ljudet förhöljs och det känns som om du befinner dig på en live-konsert. EQ CD1 SCHUBERT SUR BANK Bank on Surround-meny HALL Konsertlokal Uppspelningen startar från nästföljande spår. JAZZ DISCO Jazzklubb Diskotek med tjocka väggar S 3 Tryck på (SHIFT). Om du vill återgå till normal uppspelning, väljer du “Bank off” i steg 2. THEATER PARK LIVE OPERA CHURCH Teater Stort öppet område Live-konsert Opera Kyrka/kapell med eko STADIUM Konsert utomhus på en idrottsarena CELLAR Kyrka/kapell med eko DEFEAT Normalt ljud utan DSP-effekt 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 2 Tryck på (SOUND) flera gånger tills “SUR” visas. EQ SUR SUR -DEFEAT- 3 Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny. Surround-effekterna visas i den ordning som visas i menyn. Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normala teckenfönstret vid uppspelning. 22 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Justera effektnivån 1 Tryck på (SOURCE) för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning). 2 Tryck på (SOUND) i två sekunder. EQ 3 Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny. SUR 4 Tryck på (4) (n). SUR SUR EQ EQ SUR -DEFEAT- SUR HALL SUR Effect 8‚% Lagra surround-effekten på CD:n — Digital signalprocessor (DSP) Speciallagring (CD-växlare med speciallagringsfunktion) När du har registrerat önskad surround-meny på diskarna, kan du njuta av samma surround-meny varje gång du spelar dem. (Bara när du har namngett skivan med speciallagringsfunktionen.) 1 Tryck på (LIST) i två sekunder. 2 Tryck lämpligt antal gånger på (LIST) tills akustikmenyn visas i teckenfönstret. DSP (Speciallagringsfunktionen) EQ SUR CD1 -DEFEAT- 2 4 11.‚3 DISC TRACK 5 Vrid på ratten när du vill justera nivån. Du kan justera nivån från 0 till 100%. Öka nivån när du vill kunna använda förbättrade effekter. SUR EQ SUR Effect 3‚% 6 Tryck på (SOUND) i två sekunder. 3 Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny. 4 Tryck på (LIST) i två sekunder. När effekt-inställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala teckenfönstret för uppspelning. Spela skivan med den lagrade surround-menyn 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) flera gånger tills ”D.File” visas. 2 Tryck på (4) (n) för att välja läget “D. File on.” Efter fem sekunders väntetid återgår teckenfönstret till normala teckenfönstret vid uppspelning. S CD/MD-växlare/DSP 3 Tryck på (SHIFT). Välj läget “D. File off” enligt ovanstående punkt 2 för att koppla ur ljudåtergivning enligt den akustik som lagrats för skivan vid skivans uppspelning. Ändra lagrad surround-effekt Spela den skiva vars surround-läge du vill ändra och följ “Lagra surround-effekten på CD:n.” Radera den lagrade surround-effekten Välj “DEFEAT”-läge i steg 3 i “Lagra surround-effekten på CD:n.” 23 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)