Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Ta loss bilstereon 1

Ta loss bilstereon 1 Tryck in haken innanför frontpanelen med en smal skruvmejsel och lossa frontpanelen. 2 Upprepa steg 1 på vänster sida. Frontpanelen är nu lös och kan tas bort. S 3 Använd en smal skruvmejsel och skjut in haken på vänster sida av enheten och dra sedan ut vänster sida av frontpanelen tills haken är frigjord. 4 Upprepa steg 3 på höger sida. 5 Dra ut enheten. Fjäderlås 28 Observera Tag inte loss fjäderlåset, eftersom det lätt kan skadas. Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Reglagens placering OPEN SOUND SEEK/AMS OFF DSPL LIST SOURCE TIR AF/TA RELEASE SHIFT SET UP P.MODE ENTER BTM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mer information finns på sidorna. 1 SOURCE (source-select) knapparna 6, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 25 2 SOUND-knapp 15, 22, 23, 24, 25, 26 3 Rattarna (volym/bas/diskant/balans/ uttoning) knapparna 5, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 4 RESET-knappen (sitter på framsidan på enheten och döljs av frontpanelen) 4 5 OFF-knappen 4, 6 6 Teckenfönster 7 TIR-knappen 12, 13 8 DSPL-knappen (visningsläge) Knapparna 6, 9, 10, 17, 21 9 Sensor för eventuell trådlös fjärrkontroll 0 OPEN/6 Utmatningsknapp (eject) 6 !¡ LIST-knapp DSP Speciallagring 23 Lista namn 21 RDS-program 13, 14 Skivminne 20, 21 ! SEEK/AMS (sök/AMS-funktionen/ manuell sökning) Knapparna 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21 !£ RELEASE (ta bort frontpanelen) knapparna 4, 27 !¢ SHIFT knappen BTM 9, 12 P.MODE 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 SET UP 5, 14, 16, 17, 26 !∞ Under radionmottagningen: Förinställda Snabbvalsknappar 9 Under CD-/MD-uppspelning: Knappen direkt diskval 17 !§ POWER SELECT-omkopplare (finns längst ned på enheten) Se “POWER SELECT-omkopplaren” i montering/anslutningar. ! DIGITAL/ANALOG-omkopplare (digitalt/ analogt ljud) Se “DIGITAL/ANALOG-omkopplaren” i montering/anslutningar. !• AF/TA-knappen 10, 11, 12 Kom ihåg att trycka på nollställningsknappen efter strömpåslag när läget för omkopplare/ väljare !§ och ! ändrats. S Ytterligare information 29 Actual total number: Sony CDX-C910DSP (P,H,W) 3-856-717-31 (2)