Views
8 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Documenti garanzia Rumeno

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Documenti garanzia Rumeno

PL Spis treści

PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami .....................................................5 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...............12 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............14 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth®.........................................................15 Gwarancja .........................................................................16 Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................22 RO Cuprins Ghid de reglementări privind siguranţa .............................27 Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............32 Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............34 Ghid de reglementări privind Bluetooth®..........................35 Garanţie .............................................................................36 Servicii de asistenţă Sony .................................................42 3