Views
8 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Ucraino

Виправлення

Виправлення неполадок > Вбудована камера n126 N Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, поки використовується вбудована камера? Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Щоб змінити налаштування, див. розділ Використання режимів економії енергії (стор. 28).

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n127 N Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ На ефективність зв'язку впливають відстань і завади. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Переконайтеся, що увімкнено живлення точки доступу. Виконайте такі кроки для перевірки настройок: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Клацніть Перегляд стану мережі та завдань у розділі Мережа й Інтернет. 3 Натисніть Підключення до мережі, щоб підтвердити вибір точки доступу. Переконайтеся, що ключ шифрування правильний. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії: 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть Електроживлення. 2 Натисніть Змінити настройки плану. 3 Клацніть Змінити додаткові настройки живлення. 4 Виберіть вкладку Додаткові параметри. 5 Двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії. 6 У розкривному списку виберіть Максимальна продуктивність для настройки Робота від акумулятора і для настройки Від мережі.