Views
7 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Herstel n120 N Hoe verklein ik de grootte van het herstelgebied? Op het ingebouwde opslagapparaat staat het herstelgebied waarin de gegevens voor systeemherstel zijn opgeslagen. Indien uw computer een ingebouwd SSD-station bevat, kunt u het herstelgebied minimaliseren door deze gegevens te verwijderen. 1 Plaats een herstelmedia in het optische schijfstation terwijl de computer in de normale modus staat, schakel de computer uit en schakel deze weer in. ! Gebruik de herstelmedia die u hebt gemaakt toen u uw computer ontving. ✍ Als u een extern optisch station gebruikt (niet meegeleverd), start u de computer opnieuw op en drukt u herhaaldelijk op de toets F11 totdat het VAIO-logo verdwijnt. 2 Druk op de toets M of m om VAIO Care Rescue te selecteren en druk op Enter. 3 Klik op Extra (Tools) en vervolgens op Wizard voor geavanceerd herstel starten (Start advanced recovery wizard). ✍ Wanneer het bericht Wilt u uw gegevens herstellen? (Do you need to rescue data?) verschijnt, maakt u indien nodig een back-up van uw gegevens. 4 Volg de instructies op het scherm wanneer het venster Hersteltype selecteren (Select recovery type) verschijnt. 5 Selecteer Aangepast herstel - Herstelinhoud verwijderen (Custom recovery - Remove recovery contents). 6 Volg de instructies op het scherm. ! De hierboven beschreven procedure heeft betrekking op systeemherstel. Alle toepassingen en gegevens die u voor het verwijderen van de gegevens voor systeemherstel op het opslagapparaat had gezet, gaan allemaal verloren. Nadat u de gegevens voor systeemherstel hebt verwijderd, hebt u voortaan de herstelmedia nodig om het systeem te kunnen herstellen.

Problemen oplossen > Batterij n121 N Batterij Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is? Aan de hand van het lampje voor batterijlading kunt u controleren hoever de batterij is opgeladen. Zie De batterij opladen (pagina 23) voor meer informatie. Wanneer werkt de computer op netstroom? Als uw computer met de netadapter op een stopcontact is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst. Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen? Laad de batterij op in de volgende gevallen: ❑ Als de batterij bijna leeg is en zowel het batterij- als het stroomlampje knipperen. ❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt. Wanneer moet ik de batterij vervangen? Wanneer de batterij het einde van de gebruiksduur bereikt, wordt een bericht weergegeven om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen. U kunt de oplaadcapaciteit van de batterij controleren met de functie Batterij (Battery) van VAIO Control Center. Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is? Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.