Views
7 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n124 N Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een energiebesparingsmodus wordt gezet terwijl de ingebouwde camera in gebruik is? Als de computer automatisch in de slaapstand of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige energiebesparingsmodus. Zie Modi voor energiebesparing gebruiken (pagina 28) om de instelling te wijzigen.

Problemen oplossen > Netwerk (LAN/draadloos LAN) n125 N Netwerk (LAN/draadloos LAN) Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen. Controleer of de WIRELESS-schakelaar is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer brandt. Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren: 1 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. 2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet. 3 Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd. Controleer of de coderingssleutel correct is. Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te wijzigen: 1 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. 2 Klik op De schema-instellingen wijzigen. 3 Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen. 4 Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen. 5 Dubbelklik op Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk en Modus voor energiebesparing. 6 Selecteer Maximale prestaties in de vervolgkeuzelijst voor zowel Op accu als Netstroom.