Views
3 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 22 N De batterij verwijderen ! Alle niet opgeslagen gegevens gaan verloren als de batterij verwijderd wordt wanneer de computer aan is en niet is aangesloten op de netadapter. 1 Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm. 2 Schuif de vergrendelingen van de batterij LOCK (1) naar binnen. 3 Schuif en houd de RELEASE-pal voor de batterij (2) naar binnen, plaats een vingertop onder het lipje (3) op de batterij en til de batterij in de richting van de pijl. Schuif de batterij vervolgens uit de computer. ! Voor uw veiligheid wordt het ten zeerste aanbevolen alleen originele oplaadbare batterijen en netadapters van Sony te gebruiken die voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer. Sommige VAIO-computers werken alleen met een goedgekeurde Sony-batterij.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 23 N De batterij opladen De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering. De batterij opladen 1 Plaats de batterij. 2 Sluit de computer met de netadapter aan op een stopcontact. Het lampje voor batterijlading gaat branden wanneer de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij dicht bij het door u geselecteerde maximale oplaadniveau wordt geladen, gaat het lampje voor batterijlading uit. Status van het lampje voor batterijlading Brandt oranje Knippert samen met het groene aan/uit-lampje Knippert samen met het oranje aan/uit-lampje Knippert snel oranje Betekenis De batterij wordt opgeladen. De batterij is bijna leeg. (Normale modus) De batterij is bijna leeg. (Slaapstandmodus) Er is een batterijfout opgetreden door een batterijstoring of een niet-vergrendelde batterij. ! Laad de batterij op net als de eerste keer zoals in deze handleiding is beschreven.