Views
8 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Een 'Memory Stick' gebruiken n 42 N Een 'Memory Stick' formatteren Zo formatteert u een 'Memory Stick' De 'Memory Stick' is standaard geformatteerd en is gereed voor gebruik. Als u het medium met uw computer opnieuw wilt formatteren, voert u de volgende stappen uit. ! Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het formatteren van het medium en 'Memory Stick' ondersteunt om de 'Memory Stick' te formatteren. Als u een 'Memory Stick' formatteert, worden alle gegevens op het medium verwijderd. Zorg dat het medium geen waardevolle gegevens bevat voordat u deze formatteert. Verwijder de 'Memory Stick' niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken. 1 Zoek de 'Memory Stick Duo'-sleuf. 2 Schuif de 'Memory Stick' voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt. 3 Klik op Start en selecteer Computer. 4 Klik met de rechtermuisknop op het 'Memory Stick'-pictogram en selecteer Formatteren. 5 Klik op Standaardinstellingen voor apparaten. ! De grootte van de toewijzingseenheid en het bestandssysteem kan veranderen. Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem, omdat dit een storing kan veroorzaken. ✍ Het formatteringsproces wordt sneller uitgevoerd als u Snelformatteren in Opties voor formatteren selecteert.

De VAIO-computer gebruiken > Een 'Memory Stick' gebruiken n 43 N 6 Klik op Starten. 7 Volg de instructies op het scherm. ! Het hangt van het medium af hoe lang het duurt om een 'Memory Stick' te formatteren.