Views
7 months ago

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCX13F7E - VPCX13F7E Istruzioni per l'uso Olandese

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos WAN gebruiken n 58 N 4 Steek de simkaart in de simkaartsleuf met het elektronische circuit naar boven. ! Raak het circuit van de simkaart niet aan. Houd de computer stevig vast wanneer u de kaart plaatst of verwijdert. Beschadig de simkaart niet, bijvoorbeeld door deze te buigen of door er druk op uit te oefenen. 5 Plaats de batterij terug. ! Zorg dat de batterij correct is geplaatst.

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos WAN gebruiken n 59 N Communicatie starten via draadloos WAN Zo start u communicatie via draadloos WAN 1 Schakel de schakelaar WIRELESS in. 2 Klik op het pictogram VAIO Smart Network op de taakbalk. 3 Zorg dat de schakelaar naast Draadloos WAN (Wireless WAN) op Aan (On) staat in het venster VAIO Smart Network. 4 Klik op de pijl naast de schakelaar Draadloos WAN (Wireless WAN) en op de knop Verbinden (Connect) om, afhankelijk van uw model of land, de software voor verbindingsbeheer, of de vooraf geïnstalleerde software van een telecomprovider te openen. 5 Voer uw pincode in wanneer hierom wordt gevraagd. 6 Klik op Verbinding maken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de functie voor draadloos WAN het helpbestand van VAIO Smart Network of de documentatie van uw telecomprovider.