Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ungherese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ungherese

Възстановяване на компютъра, когато може да стартирате Windows Ако може да стартирате Windows, може да възстановите компютърната система използвайки VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). Уверете се, че сте отстранили оптичните дискове от оптичното дисково устройство, преди да последвате стъпките по-долу. Може да отнеме известно време, за да видите текущото състояние на процедурата по възстановяване. За да възстановите C устройство 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, и VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). 2 Изберете Restore C: Drive (Възстановяване на C: устройство) и щракнете върху Старт. 3 Прочетете информацията относно софтуера или функциите за разрешаване на проблеми, изберете Skip (Прескочи), ако вече сте опитали всички, след което щракнете върху Напред. Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. 4 Прочете предупрежденията подробно и изберете отметката I understand (Разбирам), а след това щракнете върху Старт. 5 Следвайте инструкциите на екрана. Ако сте променили размерите на дела и сте създали друг дял на твърдия диск, различен от C устройство на твърдия диск, данните на дела ще останат непроменени, дори след като възстановите компютърната система. За инструкции как да създадете дял на твърдия диск вж. “Създаване на дял на твърдия диск” на стр. 14. 12

Възстановяване на цялата компютърна система 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, и VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). 2 Изберете Restore Complete System (Възстановяване на цялата система) и щракнете върху Старт. 3 Прочетете информацията относно софтуера или функциите за разрешаване на проблеми, изберете Skip (Прескочи), ако вече сте опитали всички, след което щракнете върху Напред. 4 Изберете Skip (Прескочи) и щракнете върху Напред, ако сте създали дискове за възстановяване. Ако все още не сте създали дискове за възстановяване, вж. “Създаване на дискове за възстановяване” на стр. 6. Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. 5 Следвайте инструкциите на екрана. BG 13