Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ungherese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ungherese

Бърза

Бърза справка Какво да правите, в случай че компютърът не работи Ако Windows се стартира 1 Изтеглете и инсталирайте последните актуализации. 2 Създаване на дискове за възстановяване, ако не сте го направили (вж. страница 6). 3 Архивиране на важни файлове (вж. страница 19). 4 Опитайте някое от следните неща: ❑ Възстановете системните файлове от последната точка за възстановяване (вж. страница 26). ❑ Деинсталирайте несъвместимите с компютъра софтуер или драйвери, ако сте инсталирали такива, или възстановете предварително инсталирания софтуер или софтуерни драйвери на фабричното им състояние (вж. страница 28). ❑ Възстановете системата чрез системен образ, ако сте направили такъв (вж. страница 20). 5 Ако все още не можете да стартирате Windows, възстановете компютърната система. Вж. “Възстановяване на компютъра, когато може да стартирате Windows” на стр. 12. 36

Възстановяването на компютърната система ще изтрие всички предварително съхранени на твърдия диск данни. Не може да възстановявате файлове, които сте променили или създали след архивирането. BG 37