Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Documenti garanzia Olandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Documenti garanzia Olandese

Inhoud

Inhoud Veiligheidsvoorschriften.......................................................5 Modemvoorschriften ..........................................................10 Voorschriften draadloos LAN.............................................11 Voorschriften draadloos WAN ...........................................13 Bluetooth®-voorschriften ...................................................14 Garantie.............................................................................15 Ondersteuningsservices van Sony ....................................21 3