Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Polacco

Odzyskanie systemu po

Odzyskanie systemu po awarii spowoduje skasowanie wszystkich danych przechowywanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Pliki zmienione lub utworzone po wykonaniu kopii zapasowej nie zostaną odzyskane. 32

Jeśli nie można uruchomić systemu Windows 1 Spróbuj jednego z następujących sposobów: ❑ Przywróć pliki systemowe z ostatniego punktu przywracania (patrz sekcja str. 22). ❑ Odtwórz obraz systemu, jeśli utworzono wcześniej obraz systemu (patrz sekcja str. 19). PL 2 Utwórz kopie zapasowe plików przy użyciu aplikacji Rescue Data (Ratowanie danych), jeśli nie zostały one jeszcze utworzone (patrz sekcja str. 20). 3 Zbadaj stan sprzętowych komponentów komputera (procesor, pamięć, wbudowane urządzenie pamięci masowej itp.) przy użyciu oprogramowania VAIO Hardware Diagnostics (Diagnostyka sprzętu VAIO). Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy. 4 Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu Windows, odzyskaj system komputera. Patrz sekcja „Odzyskiwanie systemu, gdy nie można uruchomić systemu Windows” na str. 9. Po odzyskiwaniu systemu należy go zaktualizować za pomocą programu VAIO Update. Odzyskanie systemu po awarii spowoduje skasowanie wszystkich danych przechowywanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Pliki zmienione lub utworzone po wykonaniu kopii zapasowej nie zostaną odzyskane. Jeśli na dysku znajdują się takie pliki i mają być odzyskane, utwórz kopie zapasowe tych plików przy użyciu oprogramowania Rescue Data (Ratowanie danych). Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania, patrz sekcja „Opcja B: Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych, gdy uruchomienie systemu Windows nie jest możliwe” w sekcji str. 20. 33