Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n100 N Odobratie a inštalácia pamäťového modulu Ako vymeniť alebo pridať pamäťový modul 1 Vypnite počítač a odpojte všetky periférne zariadenia. 2 Počítač odpojte a vyberte batériu. 3 Počkajte približne hodinu, kým počítač nevychladne. 4 Odskrutkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamäťovými modulmi. 5 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n101 N 6 Aktuálne nainštalovaný pamäťový modul vyberte takto: ❑ Potiahnite zarážky v smere šípok (1). Pamäťový modul sa uvoľní. ❑ Skontrolujte, či sa pamäťový modul vyklopí, a potom ho vytiahnite v smere šípky (2). 7 Vyberte nový pamäťový modul z balenia.