Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n106 N Batéria ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov funguje tento počítač iba s originálnymi batériami značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovať. Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi. Batériu udržujte suchú. Nepokúšajte sa batériu otvárať ani rozoberať. Batériu nevystavujte akýmkoľvek mechanickým nárazom, akým je dopad na tvrdý povrch. Ak počítač nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu. Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byť krátka. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Batéria sa postupne vybíja, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte sieťový adaptér a pred jeho opätovným použitím batériu opätovne nabite. Slúchadlá ❑ ❑ Bezpečnosť cestnej premávky – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov. Predchádzanie poškodeniu sluchu – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pociťujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať.

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n107 N „Memory Stick“ Médiá „Memory Stick“ a redukcie na médiá „Memory Stick“ skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.