Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia a zabezpečenie systému n126 N Aktualizácia a zabezpečenie systému Ako možno vyhľadať dôležité aktualizácie pre počítač? Dôležité aktualizácie môžete vyhľadať a potom nainštalovať v počítači pomocou softvérových aplikácií: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia počítača (str. 30). Ako možno chrániť počítač pred bezpečnostnými hrozbami, napríklad vírusmi? Vo vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepším spôsobom ochrany vášho počítača proti bezpečnostným hrozbám, napr. vírusom, je pravidelné preberanie a inštalovanie najnovších aktualizácií systému Windows. Dôležité aktualizácie systému Windows sa dajú získať takto: ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na položku Centrum akcií. 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia a zabezpečenie systému n127 N Ako udržiavať antivírusový softvér aktuálny? Softvérový program McAfee možno udržiavať v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií od spoločnosti McAfee, Inc. Najnovšie bezpečnostné aktualizácie prevezmete a nainštalujete nasledujúcim spôsobom: ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Na aktualizáciu softvéru kliknite na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna. 3 Pri sťahovaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru.