Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n128 N Obnovenie Ako možno vytvoriť disky obnovenia? Disky obnovenia môžete vytvoriť pomocou nástroja VAIO Recovery Center. Disky slúžia na obnovenie výrobných nastavení počítačového systému. Disky vytvoríte kliknutím na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Recovery Center a Create Recovery Discs. ! Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch. Ako možno obnoviť výrobné nastavenia počítačového systému? Existujú dva spôsoby obnovenia počítačového systému: z diskov obnovenia a z oblasti na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch. Ako možno znova nainštalovať pôvodný softvér a ovládače? Vopred nainštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť pomocou nástroja VAIO Recovery Center. Obnovíte ich kliknutím na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Recovery Center a Reinstall Programs or Drivers. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n129 N Ako skontrolujem veľkosť oblasti na obnovenie? Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť oblasti na obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a vyberte možnosť Spravovať. 2 Kliknite na možnosť Správa diskov pod položkou Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkosť oblasti na obnovenie a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.