Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 12 N A Indikátor Num lock (str. 16) B Indikátor Caps lock (str. 16) C Indikátor Scroll lock (str. 16) D Tlačidlo ASSIST (str. 35) E Tlačidlo WEB (str. 35) F Tlačidlo VAIO (str. 35) G Vypínač/indikátor napájania (str. 16) H Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ * (str. 46) I Indikátor prístupu k médiu (str. 16) J Zásuvka na pamäťovú kartu SD (str. 56) K Vypínač WIRELESS (str. 62), (str. 67) L Indikátor WIRELESS (str. 16) M Indikátor nabíjania (str. 16) N Indikátor diskovej jednotky (str. 16) * Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 13 N Pravá strana A Zásuvky USB * (str. 84) B Optická jednotka (str. 39) C Tlačidlo na vysunutie disku (str. 39) D Otvor na manuálne vysunutie disku (str. 142) E Bezpečnostná štrbina * Kompatibilné so štandardom USB 2.0. Podporujú vysokú, plnú a nízku rýchlosť.