Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n132 N Vstavaná kamera Prečo sa v hľadáčiku nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality? ❑ ❑ ❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľať viac ako jedna softvérová aplikácia. Skôr ako spustíte inú aplikáciu, ukončite aktuálne spustenú aplikáciu. Keď sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v hľadáčiku sa môže objaviť určité rušenie, napríklad vodorovné pruhy. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač. Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu? ❑ ❑ ❑ Snímky zachytené pod žiarivkovými svietidlami môžu vykazovať odrazy svetla. Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javiť ako rušenie. Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytiť jasné zábery. Kryt očistite. Pozrite si časť Vstavaná kamera (str. 108). Čo robiť, ak v nahratých videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje? ❑ ❑ ❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovať straty snímok. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvérovej aplikácii. V počítači môže bežať viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnuť. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate. Funkcia správy napájania počítača môže byť aktívna. Skontrolujte výkon procesora.

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n133 N Čo robiť, ak pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je počítač napájaný z batérie? Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k sieťovej zásuvke. Čo robiť, ak zachytené snímky blikajú? Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod žiarivkovými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery. Ak chcete obmedziť rušenie blikaním, zmeňte smerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovať nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.). Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví? Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastaviť, ak sa: ❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn, ❑ zvýši zaťaženie procesora. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Čo robiť, ak sa počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej spotreby, pričom sa používa vstavaná kamera? Ak váš počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu nízkej spotreby. Informácie o zmene nastavenia nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27).