Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Ľavá strana A Zásuvka vstupu jednosmerného prúdu (str. 17) B Sieťová (LAN) zásuvka (str. 61) C Vetrací otvor D Zásuvka na monitor (str. 76) E Zásuvka výstupu HDMI (str. 78) F Zásuvka eSATA/USB * Umožňuje pripojiť externé zariadenie kompatibilné so štandardom eSATA alebo USB. G Zásuvka ExpressCard/34 (str. 53) * Kompatibilná so štandardom USB 2.0. Podporuje vysokú, plnú a nízku rýchlosť. ! Poznámky k používaniu zásuvky eSATA/USB: - Zariadenia s rozhraním eSATA a USB nemôžu byť k zásuvke pripojené súčasne. - Počítač nemusí rozpoznať zariadenie s rozhraním USB v závislosti od tvaru zástrčky zariadenia. V takom prípade použite niektorú z vyhradených zásuviek USB. - Pri odpájaní zariadenia s rozhraním eSATA kliknite na paneli úloh na ikonu Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá a pred odpojením vyberte príslušné zariadenie. - Zásuvka nepodporuje rozbočovač pre zásuvky eSATA.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Zadná (spodná) strana A Vetracie otvory B Kryt priestoru s pamäťovými modulmi (str. 98) C Zásuvka na pripojenie batérie