Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Audio/video n158 N Audio/video Ako možno vypnúť zvuk pri štarte systému Windows? Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 4 Na karte Zvuky zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvuk pri spustení systému Windows. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke (zásuvka USB, zásuvka výstupu HDMI, zásuvka optického výstupu alebo konektor slúchadiel), musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 3 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 5 Na karte Prehrávanie vyberte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo Predvoliť.

Odstraňovanie porúch > Audio/video n159 N Čo robiť, ak nepočuť zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel? ❑ ❑ Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 158). Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Vykonajte kroky č. 1 až 4 uvedené v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 158). 2 Na karte Prehrávanie vyberte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Rozšírené. 4 Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Prečo sa prerušenia zvuku a straty snímok objavujú počas prehrávania videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí nahrávaných pomocou digitálnej kamery AVCHD? Prehrávanie videí s vysokou kvalitou vyžaduje výkonné hardvérové prostriedky počítača, napríklad procesor, grafický procesor alebo výkon systémovej pamäte. V závislosti od konfigurácie počítača môžu byť počas prehrávania videa niektoré operácie alebo funkcie nedostupné a môžu sa objaviť prerušenia zvuku, straty snímok a chyby prehrávania.