Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 28 N Používanie režimu spánku Ako aktivovať režim spánku Kliknite na tlačidlo Štart, šípku Ako sa vrátiť do štandardného režimu ❑ ❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves. Stlačte vypínač napájania na vašom počítači. vedľa tlačidla Vypnúť a položku Uspať. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené údaje.

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 29 N Používanie režimu dlhodobého spánku Ako aktivovať režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Dlhodobý spánok. ! Nehýbte s počítačom, kým indikátor napájania nezhasne. Ako sa vrátiť do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.