Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Aktualizácia počítača n 30 N Aktualizácia počítača Počítač VAIO aktualizujte pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby pracoval efektívnejšie a bezpečnejšie. Aplikácia VAIO Update automaticky upozorní na nové aktualizácie zvyšujúce výkon počítača dostupné na Internete, prevezme ich a nainštaluje v počítači. ❑ Windows Update Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 5 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Update 5 a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.

Používanie počítača VAIO > n 31 N Používanie počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (str. 32) ❑ Používanie dotykového panelu (str. 34) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (str. 35) ❑ Používanie funkcie rýchleho prístupu na web (str. 36) ❑ Používanie vstavanej kamery (str. 38) ❑ Používanie optickej jednotky (str. 39) ❑ Používanie média „Memory Stick“ (str. 46) ❑ Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet (str. 53) ❑ Používanie Internetu (str. 60) ❑ Používanie siete (LAN) (str. 61) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 62) ❑ Používanie funkcie Bluetooth (str. 67)