Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 32 N Používanie klávesnice Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používať až po úplnom spustení operačného systému. Kombinácia/funkcia Fn + % (F2): vypnutie zvuku Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Funkcia Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F4, prípadne stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves M alebo ,. Ak chcete znížiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F3, prípadne stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves m alebo

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 33 N Kombinácia/funkcia Fn + / (F9/F10): priblíženie Funkcia Mení veľkosť snímky alebo dokumentu zobrazeného v niektorých softvérových aplikáciách. Ak chcete, aby sa obraz javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte klávesy Fn+F9. Ak chcete, aby sa obraz javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Control Center. Fn + (F12): dlhodobý spánok Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Po vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží vo vstavanom úložnom zariadení a odpojí sa napájanie. Ak chcete obnoviť pôvodný stav systému, vypínačom zapnite napájanie. Podrobné informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27).