Views
2 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie dotykového panelu n 34 N Používanie dotykového panelu Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke. Akcia Popis Ukázanie Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt. Kliknutie Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3). Dvojité kliknutie Ľavé tlačidlo stlačte dvakrát po sebe. Kliknutie pravým tlačidlom myši Potiahnutie Posúvanie Rýchle posúvanie Pohyb roztiahnutia/ stiahnutia Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k dispozícii). Posúvajte prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo. Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvať bez toho, aby ste prst z panela odtiahli (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu). Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate softvér na prehľadávanie webu alebo prezeranie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu. Niektoré softvérové aplikácie umožňujú priblížiť a vzdialiť obraz pohybom roztiahnutia a stiahnutia dvoch prstov na dotykovom paneli. Pohybom roztiahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite. ✍ Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnúť/zapnúť. Ak chcete zmeniť nastavenia dotykového panelu, použite nástroj VAIO Control Center. ! Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.

Používanie počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 35 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo ASSIST Tlačidlo WEB Keď je počítač v štandardnom režime alebo v režime spánku, spúšťa softvér VAIO Care. Keď je počítač v režime dlhodobého spánku, tlačidlo ASSIST spúšťa softvér VAIO Recovery Center. Keď je počítač v štandardnom režime, pomocou tlačidla WEB môžete spustiť webový prehľadávač, ktorý je tomuto tlačidlu predvolene priradený. Keď je počítač vypnutý, tlačidlo WEB aktivuje funkciu rýchleho prístupu na web a spúšťa webový prehľadávač, ktorý sa používa s touto funkciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie rýchleho prístupu na web (str. 36). ! Tlačidlo WEB nefunguje, keď je počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku. Tlačidlo VAIO V závislosti od modelu spúšťa aplikáciu Media Gallery alebo zapína a vypína hlasitosť.