Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na web n 36 N Používanie funkcie rýchleho prístupu na web Funkcia rýchleho prístupu na web umožňuje okamžite získať prístup na Internet bez spustenia operačného systému Windows. Aktivácia funkcie rýchleho prístupu na web Funkciu rýchleho prístupu na web možno aktivovať, len keď je vypnutý počítač. Ako aktivovať funkciu rýchleho prístupu na web 1 Stlačte tlačidlo WEB na počítači. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke sprievodcu prvotným nastavením. Po prvotnom nastavení už možno webový prehľadávač, ktorý sa používa s funkciou rýchleho prístupu na web, spúšťať stlačením tlačidla WEB. Ukončenie funkcie rýchleho prístupu na web ! Ak chcete spustiť operačný systém Windows, najskôr musíte ukončiť funkciu rýchleho prístupu na web. Ak chcete ukončiť funkciu rýchleho prístupu na web, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: ❑ Kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky. ❑ Stlačte tlačidlo WEB. ❑ Stlačte vypínač napájania na počítači. Podrobné informácie o používaní alebo obmedzeniach používania funkcie rýchleho prístupu na web získate kliknutím na ikonu v pravom dolnom rohu obrazovky.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na web n 37 N Poznámky k používaniu funkcie rýchleho prístupu na web Keď je funkcia rýchleho prístupu na web aktívna, nemôžete používať: ❑ Žiadne klávesy funkcií okrem klávesov F2, F3 a F4 v kombinácii s klávesom Fn na aktiváciu skratiek. ❑ Kláves Scr Lk v kombinácii s klávesom Fn na aktiváciu skratky. ❑ Žiadnu zásuvku ani konektor okrem zásuvky vstupu jednosmerného prúdu, sieťovej (LAN) zásuvky, zásuviek USB a konektora slúchadiel. ❑ Zásuvku „Memory Stick Duo“, zásuvku na pamäťovú kartu SD a zásuvku ExpressCard.