Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 38 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE. Pomocou vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie snímok môžete vykonávať nasledujúce úkony: ❑ zachytávať statické snímky a nahrávať filmy, ❑ rozpoznávať a zachytávať pohyby objektu na účely monitorovania, ❑ upravovať zachytené údaje. ✍ Zapnutím počítača sa aktivuje vstavaná kamera. Použitím vhodného softvéru možno organizovať videokonferencie. ! Spustenie alebo ukončenie softvéru na výmenu okamžitých správ alebo úpravu videa neaktivuje ani nedeaktivuje vstavanú kameru. Pri používaní vstavanej kamery neuvádzajte počítač do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Používanie vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie snímok 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3. 2 Kliknite na požadovanú ikonu v hlavnom okne. Podrobné informácie týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru. ✍ Pokiaľ zachytávate statické snímky alebo nahrávate film na tmavom mieste, kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne a potom na ikonu WebCam Settings. V okne s vlastnosťami vyberte možnosť slabého osvetlenia alebo možnosť kompenzácie slabého osvetlenia.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 39 N Používanie optickej jednotky Váš počítač je vybavený optickou jednotkou. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako vložiť disk 1 Zapnite počítač. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku. Podávač jednotky sa vysunie.