Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 46 N Používanie média „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je kompaktné, prenosné a všestranné záznamové médium z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych údajov s kompatibilnými výrobkami, akými sú digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Keďže je vyberateľné, dá sa použiť na externé uloženie dát. Skôr ako začnete médium „Memory Stick“ používať Do zásuvky „Memory Stick Duo“ na počítači možno vkladať nasledujúce veľkosti a typy médií: ❑ „Memory Stick Duo“ ❑ „Memory Stick PRO Duo“ ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“ ! Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti. Nepodporuje médiá „Memory Stick“ štandardnej veľkosti. Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na lokalite [memorystick.com] na stránke http://www.memorystick.com/en/.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 47 N Vloženie a vybratie média „Memory Stick“ Ako vložiť médium „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke.