Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Pred použitím > n 4 N

Pred použitím > n 4 N Pred použitím Blahoželáme vám ku kúpe počítača Sony VAIO ® . Víta vás elektronická Príručka používateľa. Spoločnosť Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania výpočtovej techniky na úrovni doby. ! Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovať od vášho počítača. Ako zistiť technické údaje Niektoré funkcie, možnosti a dodané položky nemusia byť v počítači dostupné. Ak chcete zistiť konfiguráciu svojho počítača, navštívte webovú stránku služieb VAIO-Link http://www.vaio-link.com.

Pred použitím > Ďalšie informácie o počítači VAIO n 5 N Ďalšie informácie o počítači VAIO Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore pre počítače VAIO. 1. Tlačená dokumentácia ❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – prehľad pripojenia súčastí, informácie o inštalácii a pod. ❑ Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch ❑ Predpisy, záruka a servisná podpora 2. Elektronická dokumentácia ❑ Príručka používateľa (táto príručka) – funkcie počítača a informácie o riešení bežných problémov. Ako si pozrieť túto elektronickú príručku: ❑ 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Documentation. 2 Otvorte priečinok pre váš jazyk. 3 Vyberte príručku, ktorú si chcete prečítať. ✍ Príručky používateľa môžete manuálne vyhľadať výberom položiek Počítač > VAIO (C:) (váš disk C) > Documentation > Documentation a otvorením priečinka s vaším jazykom. Lokalita Pomoc a technická podpora pre systém Windows – komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok, ktoré vás naučia používať počítač. Ak chcete získať prístup k lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows, kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Pomoc a technická podpora, prípadne stlačte a podržte kláves s logom systému Microsoft Windows a stlačte kláves F1.