Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 52 N Poznámky k používaniu média „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v septembri 2009. Nemožno však zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými médiami „Memory Stick“. Pri vkladaní do zásuvky držte médium „Memory Stick“ tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak médium „Memory Stick“ nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ho do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo médium. Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky a jej vyťahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu. V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými redukciami sa nezaručuje kompatibilita. „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnosťou Sony. Ak chcete túto technológiu využívať, používajte médiá „Memory Stick“ s logom „MagicGate“. Použitie akýchkoľvek zaznamenaných zvukových alebo obrazových dát na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Na základe toho sa médiá „Memory Stick“ s takýmito údajmi chránenými autorskými právami môžu používať iba v súlade so zákonom. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium „Memory Stick“. Nevhodné vloženie média môže poškodiť váš počítač aj médium.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 53 N Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet Používanie modulu ExpressCard Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34 * na prenos údajov medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi hudby a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Do tejto zásuvky sa dá zasunúť iba modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm) * . * V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.