Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 66 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Spôsob zastavenia komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Wireless LAN, čím zmeníte jej hodnotu na Off. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 67 N Používanie funkcie Bluetooth V počítači môže byť dostupná funkcia Bluetooth ® . Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Medzi počítačom a inými zariadeniami s pripojením Bluetooth, napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete nadviazať bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášať bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenej oblasti. Bezpečnosť pripojenia Bluetooth Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcii autentifikácie môžete predísť tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenia s pripojením Bluetooth získali prístup k počítaču. Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvýkrát, pre obe zariadenia by sa malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať. ✍ Heslo môže byť vždy iné, ale musí byť rovnaké na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadať žiadne heslo.