Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 68 N Komunikácia s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth Počítač môžete spojiť so zariadením Bluetooth, napr. iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou alebo digitálnym fotoaparátom, bez použitia akýchkoľvek káblov.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 69 N Ako komunikovať s ďalším zariadením Bluetooth Ak chcete komunikovať s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth, najprv musíte nastaviť funkciu Bluetooth. Informácie o nastavení a používaní funkcie Bluetooth vyhľadajte v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na On. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.