Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 72 N ❑ ❑ ❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení však môže spôsobiť rádiové rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlosť bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty. ✍ Pred použitím funkcie Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa pripojenia Bluetooth. V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia Bluetooth fungovať s inými zariadeniami. Pripojenie viacerých zariadení s pripojením Bluetooth k počítaču môže spôsobiť zahltenie kanálu, dôsledkom čoho bude slabý výkon zariadení. Ide o bežný jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.

Používanie periférnych zariadení > n 73 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (str. 74) ❑ Pripojenie externého displeja (str. 75) ❑ Výber režimu displeja (str. 80) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 81) ❑ Pripojenie externého mikrofónu (str. 83) ❑ Pripojenie zariadenia USB (str. 84)