Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 78 N Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI K počítaču sa dá pripojiť televízor vybavený vstupnou zásuvkou HDMI. Ako pripojiť televízor k počítaču ! Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 158). 1 Do sieťovej zásuvky zapojte napájaciu šnúru televízora (1). 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do zásuvky výstupu HDMI (3) na počítači a druhý koniec do televízora. 3 Vstupný kanál televízora nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu televízora. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od spoločnosti Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počuť žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od spoločnosti Sony.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 79 N ✍ Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším televízorom. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál. Pripojenie vysokokvalitného zariadenia na výstup digitálneho zvuku medzi počítač a televízor Pomocou pripojenia HDMI môžete medzi počítač a televízor pripojiť vysokokvalitný prijímač zostavy domáceho kina alebo iné zariadenia dekódujúce priestorový zvuk. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či je medzi televízorom a prijímačom v zostave domáceho kina alebo zariadením dekódujúcim priestorový zvuk vytvorené pripojenie HDMI. Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 158). 1 Zapnite televízor a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 2 Zapnite prijímač zostavy domáceho kina alebo zariadenie dekódujúce priestorový zvuk a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do zásuvky vstupu HDMI na prijímači zostavy domáceho kina alebo na zariadení dekódujúcom priestorový zvuk a druhý koniec zapojte do zásuvky výstupu HDMI na počítači. ✍ Rozlíšenie pripojenej televíznej obrazovky môžete nastaviť pomocou počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video? (str. 149). Pri pripojení HDMI možno hlasitosť nastaviť iba pomocou pripojeného zvukového zariadenia. Počítač nedokáže ovládať výstupnú hlasitosť pripojených zariadení.