Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Výber režimu displeja n 80 N Výber režimu displeja Po pripojení externého displeja môžete vybrať, či sa ako primárny monitor bude používať obrazovka počítača alebo pripojený displej. ✍ V závislosti od typu externého displeja alebo projektora sa nemusí dať súčasne zobraziť ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. Pred zapnutím počítača zapnite externý displej. Ako vybrať režim displeja pomocou klávesov Fn+F7 Režim displeja môžete vybrať pomocou klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 32). Ako vybrať režim displeja v nastaveniach displeja 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte požadované nastavenie a kliknite na tlačidlo OK.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 81 N Používanie funkcie viacerých monitorov Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdeliť vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovať ako jedna pracovná plocha. Kurzor môžete presúvať z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje preťahovať objekty ako napr. otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.