Views
4 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 88 N Nastavenie hesla pri zapnutí Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Zvoľte možnosť Password when Power On pod položkou Security a stlačte kláves Enter. 6 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 7 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 89 N Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa nastavte heslo počítača. 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.