Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 92 N Nastavenie hesla systému Windows Ako pridať heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na možnosť Vytvoriť heslo pre svoje konto pod položkou Upravte vaše používateľské konto. 5 Do polí Nové heslo a Potvrdiť nové heslo zadajte heslo pre vaše konto. 6 Kliknite na Vytvoriť heslo. ✍ Ďalšie informácie o hesle systému Windows nájdete v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Ako zmeniť heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Zmeniť vaše heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo. 6 Do polí Nové heslo a Potvrdiť nové heslo zadajte nové heslo. 7 Kliknite na tlačidlo Zmeniť heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 93 N Ako odstrániť heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Odstráňte svoje heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstrániť. 6 Kliknite na tlačidlo Odstrániť heslo.